Slovak - Chinese Joint Business CouncilSlovensko - Čínska podnikateľská rada

  • Slovak - Chinese Joint Business Council
  • Slovak - Chinese Joint Business Council
  • Slovak - Chinese Joint Business Council

O nás

Slovensko-Čínska podnikateľská rada (SCJBC) vznikla 26. marca 2013 pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Rada vznikla s cieľom prehĺbiť vzájomné vzťahy a hľadať užšie formy spolupráce medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou v oblasti obchodu, investícií, priemyselnej a technickej spolupráce, vedy, výskumu, športu a kultúry. SCJBC pôsobí vo forme dvoch národných sekcií, pričom sa konajú spoločné zasadnutia. Zámerom národnej sekcie Slovensko-Čínskej podnikateľskej rady je najmä podporiť export slovenských výrobkov na najväčší trh sveta a taktiež ponúknuť čínskym investorom príležitosti na investície na území Slovenskej republiky.

 

Príležitosti pre nové investície v SR

Od roku 1993 kedy Slovenská republika vznikla ako nezávislý a samostatný štát, táto krajina prešla dynamickými zmenami a transformovala sa na moderný európsky trh. Ako člen Európskej únie (EÚ) so stabilnou a dlhodobo rastúcou ekonomikou, Slovenská republika ponúka výbornú možnosť pre čínskych investorov expandovať nielen na Slovensko, ale aj na celý Európsky spotrebiteľský trh. Slovensko je známe pre dobrú vzdelanostnú úroveň, vysokokvalifikovanú pracovnú silu, výhodnú geografickú polohu v strede EÚ na hraniciach medzi západnou a východnou časťou Európy. Prehľadný daňový systém, dopravné spojenia a kominukačné centrá takisto prispievajú k výhodám, prečo uvažovať o Slovensku ako o krajine, kde je výhodné umiestniť investície. Investovanie na Slovensku znamená otvorenie dverí do celej EÚ a teda počiatočne nižšia investícia v malej krajine EÚ môže byť odmenená rýchlym prístupom a ziskom na trh celého európskeho hospodárskeho priestoru. Počas zvažovania investícií a samotnej investičnej aktivity bude potrebné konzultovať jednotlivé otázky investície s niekým, kto dobré pozná slovenské obchodné prostredie a má adekvátne kontakty na podnikateľský, ale aj vládny sektor. Práve preto by sme radi ponúkli služby Slovensko-Čínskej podnikateľskej rady, ktorá by mala slúžiť ako prvý kontaktný bod pre čínskych investorov smerujúcich na Slovensko a do EÚ. Na druhej strane chceme poskytnúť slovenským subjektom v spolupráci s čínskou partnerskou organizáciou možnosť ľahšieho prístupu a umiestňovania slovenských produktov na čínskom trhu. Takisto vidíme priestor na užšiu priemyselnú a technologickú spoluprácu, ktorá bude viesť k zvýšeniu konkurencieschopnosti.

Pripravované akcie

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2020

5.11.2020 - 10.11.2020

Pozvánka na 3. ročník CIIE 2020 v Šanghaji

CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO 2019

5.11.2019 - 10.11.2019

Pozvánka na 2. ročník China International Import Expo 2019 v Šanghaji

China Brand Show Poland 2019

19.9.2019 - 21.9.2019

Pozvánka na podujatie

 

Slovensko-Čínska podnikateľská rada (SCJBC) vznikla 26. marca 2013 pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Slovensko-Čínska podnikateľská rada (SCJBC) vznikla 26. marca 2013 pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

EXIMAJohn GarfieldPROFINEX holding, s.r.o.IPEC GroupNebotra ConsultingMD2TESLA Liptovský Hrádok a.s.TATRALIFT a.s.HUAWEI SK